Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Sep 16, 2023 Gonçalo Neves
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

Gonçalo Neves: Plu mult aero! Kolekturo de 35 original Ido-poemi modesta (forsan ne la maxim mala da ica autoro), kun prefaco e mikra glosario da Nuno Lemos. Espinho: Editerio Sudo, 2023. 68 p. (pdf-edituro)   Poeto, skribilo e papero: eterna lukto, iterata desespero. Kad existas plu solitara terano kam poeto? Lu varsas sua anmo, kolorizas ol per pasteli, ofras ol a lekteri nebulatra, di qui lu konocas nek la nomo, nek la vizajo. Lu libereskas del poemo, qua prokuras a su propra vivo en la...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Gonçalo Neves, Nuno Lemos,...
Community Texts
Sep 7, 2023 Gonçalo Neves
texts

eye 0

favorite 1

comment 0

Gonçalo Neves: Anke lu darfas . Kin erotika rakonti en Ido, decoze ilustrita, kun prefaco (“Ido ed erotikismo”) da Abelardo Moro e glosario da Nuno Lemos. Espinho: Editerio Sudo, 2023. 65 p. (pdf-edituro) La imajo sur la dopa kovrilo montras konocata ceno del Greka mitologio: Leda, Spartana rejino, spozo di Tindaro, seduktesas da Zeus, qua ta-skope transformis su a cigno. Ka Tindaro esis l’unesma ‘kornizito’ en la anali dil homala historio? Forsan. Precize kornizo ed altra temi...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Gonçalo Neves, literaturo,...
Community Texts
May 20, 2023 Partaka
texts

eye 124

favorite 0

comment 0

Unesma libra Ido-edituro, revizita, dil famoza verko, tradukita a plu kam 100 lingui, dal Libanana-Usana poeto, novelisto, esayisto e piktisto Khalil Gibran (1883–1931), por celebrar la 20 Ido-yari dil tradukinto, la konocata Valenciana Ido-skriptero e voyajero Partaka. Verko unesme publikigita sendajope en la forumo posta_Mundi (Yahoo), de pos la komenco di 2006, min kam tri yari pos ke Partaka arivis en Idia (2003), e ripublikigita numerope en la jurnalo Posta Mundi de pos la komenco di...
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Partaka
Community Texts
Dec 17, 2022 Fernando Pessoa
texts

eye 240

favorite 0

comment 0

Fernando Pessoa: La Horo dil Diablo . Fantastika rakonto tradukita da Gonçalo Neves. Kun prefaco e noti dal tradukinto. Espinho: Editerio Sudo, 2022. 51 p. (pdf-edituro)   Ica rakonto fantastika (en qua ne mankas elementi de okultismo, esoterismo, hermetikismo, astrologio ed anke numerologio), ja tradukita a plura lingui, e mem filmigita e teatrajigita, naracas la renkontro inter Maria, gravida de tri monati, e Satano – ne la Diablo infernal de kristanismo ed altra religii, ma la iniciero...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Gonçalo Neves, Fernando...
Community Texts
Nov 23, 2022 Fernando Tejón
texts

eye 44

favorite 1

comment 0

Carlo Lorenzini Collodi: Pinochio . Tradukuro en Ido da Fernando Tejón. Editerio Krayono, Ponferrada (Hispani a ), 2006, 128 pagini.
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Gonçalo Neves, Fernando...
Community Texts
Nov 17, 2022 Tazio Carlevaro
texts

eye 22

favorite 0

comment 0

La kulturala relati inter Esperanto ed Ido nultempe esis multa. Pro to amba kulturi (fakte tre proxima) perdis multo. Ca libro prizentas la problemo di ca relati, skisas la historio dil Idala kulturo kompare olta di Esperanto, e deskriptas la faliinta renkontro-posiblesi. Duesma parto prizentas ampla poeziala antologio ek 90 poemi da 50 autori originala esperantista, tradukita ad Ido da T. Carlevaro (partale helpita da A. Juste). Omna autoro esas prizentita precize, same kam la periodo dum qua...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, literaturi
Community Texts
Nov 12, 2022 Hans Cornioley
texts

eye 243

favorite 0

comment 0

Hans Cornioley: Ido-vortaro oficala redaktita segun la decidi dil kompetent organi dil Uniono por la Linguo Internaciona da Hans Cornioley. Bern, Genève: 1965 – 67. Uniono por la Linguo Internaciona. 1ma kayero (a – antenalteso): 1965, p. 1 – 64; 2ma kayero (antenaro – basoto): 1966, p. 65 – 128; 3ma kayero (basparto – coenobium): 1967, p. 129 – 192; 4ma kayero (“conquistador” – devizo), p. 193 – 224. Noto: la 4ma kayero, senkovrila (do, nedatizita) trovesas nek che ...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, lexikologio, vorto-libri,...
Community Texts
Jul 30, 2022 Hans Suifbergen
texts

eye 223

favorite 0

comment 0

Listo de nova vorti aprobita da ULI. Failo publikigita en la Facebook-grupo di ULI ye la  23ma di junio 2022 che: https://www.facebook.com/groups/277981439368277/permalink/1384737062026037
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, ULI
Portuguese : Books by Language
texts

eye 431

favorite 0

comment 0

Gonçalo Neves: Ciência, engenho e arte: manual da língua internacional Ido em 77 lições . Ilustrado; 1.180 notas em português, muitas delas detalhadas, onde se explicam 3.300 palavras, expressões e temas gramaticais; 48 lições com textos bilingues, 18 lições com textos apenas em Ido, 11 lições de revisão em português; 137 obras consultadas (dicionários, gramáticas, textos literários, artigos de periódicos, textos de blogues, etc.); 95 escritores, lexicógrafos, tradutores ou...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Gonçalo Neves
Community Texts
Jul 10, 2022 Gilles-Philippe Morin
texts

eye 291

favorite 0

comment 0

Gilles-Philippe Morin: Suplemento al Kompleta Gramatiko Detaloza . Saguenay, Kanada: autoro 2022. 8 p. (pdf-edituro) Verketo bone dokumentizita, kontenanta omna oficala radik- e gramatik-chanji depos 1925 ed indikanta anke l'imprim-erori di KGD. 
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, gramatiko, vortaro,...
Community Texts
Jun 5, 2022 Louis Couturat
texts

eye 37

favorite 0

comment 0

Louis Couturat: Studyo pri la derivado en la Linguo Internaciona . Librairie Ch. Delagrave, Paris. 2ma edituro 1910. Transskribita e ripublikigita en formato dijitala da Tiberio Madonna en 2017, 94 p.
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Fernando Tejón
Community Texts
May 3, 2022 Philodemus Triland
texts

eye 40

favorite 0

comment 0

Philodemus Triland: "Rimarkoj pri la nova eldono de Bibliografio di Ido". En Esperanto , mayo 2022, n-ro 1368(2), p. 118 
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiono di Omni, Esperanto
Community Texts
Apr 7, 2022 Arsène Dudouy
texts

eye 32

favorite 0

comment 0

Detaloza raporto da Arsène Dudouy, Franca abado, de Secqueville-en-Bessin (Calvados), unesma sekretario di USI (Uniono Sacerdotal Idista), pri lua turo en Anglia, en 1913, dum qua il uzis anke Ido, per la servi da lokal Idisti. En Progreso , numero 67, agosto 1913, p. 352–355.   (extraktita ed enretigita da Gonçalo Neves)
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Arsène Dudouy, abado Dudouy,...
Community Texts
Apr 7, 2022
texts

eye 56

favorite 0

comment 0

Konciza raporto pri vizito da Arsène Dudouy, Franca abado, de Secqueville-en-Bessin (Calvados), unesma sekretario di USI (Uniono Sacerdotal Idista), en London, inter la 2ma e 18ma di julio 1912, dum qua il uzis nur Ido, per la servi da lokal Idisti. En Progreso , numero 56, oktobro 1912, p. 498.   (extraktita ed enretigita da Gonçalo Neves)
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Arsène Dudouy, abado Dudouy,...
Community Texts
texts

eye 31

favorite 0

comment 0

Diskuto pri garsono , garsonulo e garsonino en Linguolisto, 2000-2003 Diskutinti : James Chandler, Michael Talbot-Wilson, Richard Stevenson, Hans Stuifbergen, Martin Lavallée, Robert Carnaghan Redaktis e publikigis (en 2022): Gonçalo Neves
Topics: Ido. Idolinguo, Linguo Internaciona di la delegitaro, Idiomo di Omni, Linguolisto, garsono,...
Community Texts
Apr 3, 2022 Louis Couturat, Kurt Feder, Abado Dudouy
texts

eye 44

favorite 0

comment 0

En la 6ma e 7ma tomi (1913-1914) di Progreso aparis interesiva diskuto pri "garsono", kad olua radiko esas (od esez) nur maskula o sensexua (quo posibiligus la vorti "garsonulo" e "garsonino", aparanta exemple en la nuna Wikivortaro di Ido: https://io.wiktionary.org/wiki/garsono https://io.wiktionary.org/wiki/garsonino Partoprenis en la diskuto: Louis Couturat (kom redaktoro di Progreso , ilqua ne signatis sua interveni), K. Feder (t.e. Kurt Feder, posa autoro di...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Progreso, Louis Couturat,...
Community Texts
Mar 26, 2022 Louis Pascau; Tazio Carlevaro
texts

eye 31

favorite 0

comment 0

Louis Pascau; Tazio Carlevaro: Modern Ido-Poeti . 2ma ed. 2019, Bellinzona: Hans Dubois. 46 p; Reviz. edituro   (La 1ma ed. aparis en 1981. Belllinzona: Hans Dubois, 32 p.)
Topics: Ido, Idolinguo, literaturo, poezio
Community Texts
Mar 26, 2022 Gonçalo Neves
texts

eye 39

favorite 0

comment 0

35 komenti da Gonçalo Neves pri la videofilmo:   Trevor Steele: La krizo de Ido: Grava epizodo en la historio de Esperanto (21/02/2022)   https://www.youtube.com/watch?v=odNGtMax3qc   Komenti afishigita che YouTube ye 23/02/2022 plurfoye, en Esperanto, ma ne aparanta publike, pro misterioza teknikala motivo. Hike aparas Ido-tradukuro da Neves ipsa.
Topics: Esperanto, Ido, Trevor Steele, Gonçalo Neves
Community Texts
Feb 8, 2022 João Xavier Santos (trad.)
texts

eye 42

favorite 0

comment 0

Kolekturo de artikli pri la olimpiala ludi en Rio de Janeiro 2016 (ek Wikipedio)
Topics: Ido, Idolinguo, Internaciona Linguo di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Olimpiala ludi, Rio de Janeiro
Community Texts
Dec 26, 2021 Gonçalo Neves
texts

eye 319

favorite 0

comment 0

Gonçalo Neves: "Naskiĝo kaj mallonga historio de Ido". Kataluna Esperantisto . n-ro 370 (n-ro 2 dil 6ma epoko), decembro 2021, p. 9-12. 
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Esperanto, historio, Gonçalo...
Community Texts
Nov 28, 2021 Claude Gacond
texts

eye 265

favorite 0

comment 0

Recensuro da Claude Gacond pri Bibliografio di Ido  da Tazio Carlevaro, Reinhard Haupenthal, Tiberio Madonna, Gonçalo Neves (3ma edituro, Hans Dubois, 2020), en Literatura Foiro , decembro 2021, n-ro 314, p. 369-375.
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, bibliografio
Community Texts
Oct 22, 2021 Lewis Carroll
texts

eye 150

favorite 1

comment 0

Lewis Carroll: L’aventuri di Alicia en Marvelia . Tradukita da Gonçalo Neves. Duesma edituro, kelke revizita, kun quaradek ilustruri da John Tenniel e prefaco dal tradukinto. Espinho: Editerio Sudo 2021. 161 p. (pdf-edituro)
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, Lewis Carroll, John Tenniel,...
Community Texts
Sep 26, 2021 Carlo Minnaja
texts

eye 125

favorite 0

comment 0

Carlo Minnaja: "Nekutima traduko el Ido". [recensuro pri "Evangelio laŭ Partakael", Esperanto-tradukuro di "Evangelio segun Partakael", da Partaka, aparinta kom pdf-libro che Editerio Sudo en 2021]. Literatura Foiro , n-ro 312, agosto 2021, p. 252-253.   
Topics: Ido, Esperanto, literaturo, Partaka, Minnaja, Neves, evangelio
Community Texts
Aug 24, 2021 Partaka
texts

eye 400

favorite 0

comment 0

Partaka : Anekdoti ed enigmati . Kolekturo de 56 original anekdoti e plusa explikanta texto, kun prefaco da Gonçalo Neves. Espinho: Editerio Sudo 2021. 118 p. (pdf-edituro)
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, literaturo, Partaka
Community Texts
Mar 27, 2021 Ferdinand Schrey
texts

eye 427

favorite 1

comment 0

Ferdinand Schrey: Koresteno. Korespondo-stenografio. Adaptita ad Ido da Ilmari Federn. Berlin-Charlottenburg 1932: Ido-Centrale (Hermann Jacob). 16 p.
Topics: Ferdinand Schrey, stenografio, Ido, Idolinguo, Idiomo por Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro
Community Texts
Mar 9, 2021 Herder Sa
texts

eye 134

favorite 0

comment 0

Sa , Herder: Che la linguiferio . Kolekturo de 16 original Ido-rakonti, kun prefaco da Gonçalo Neves. Espinho: Editerio Sudo 2021. 148 p. (pdf-edituro)
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, literaturo, Herder Sa,...
Community Texts
Feb 15, 2021 Herder Sa
texts

eye 388

favorite 0

comment 0

Herder Sa: Spegulo reverberas sun-levi . Kolekturo de 21 original Ido-poemi, kun prefaco da Gonçalo Neves. Espinho: Editerio Sudo 2021. 80 p. (pdf-edituro)
Topics: Ido, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, poezio, Herder sa, Gonçalo Neves
Community Texts
Jan 16, 2021 Max Talmey
texts

eye 736

favorite 0

comment 0

Max Talmey: Filologiala temi egardenda en logikala linguo . New York 1923: Ido Press. 88 p.
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Max Talmey
Community Texts
Aug 10, 2020 Tazio Carlevaro, Reinhard Haupenthal, Tiberio Madonna, Gonçalo Neves
texts

eye 1,262

favorite 1

comment 0

Tazio Carlevaro, Reinhard Haupenthal, Tiberio Madonna, Gonçalo Neves: Bibliografio di Ido . 3ma edituro. Bellinzona: Hans Dubois 2020. 291 p. ISBN 978-88-87282-41-2.
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, bibliografio, literaturo,...
Community Texts
Jul 18, 2020 Andreas Juste
texts

eye 27

favorite 0

comment 0

Exterius /pseudonimo di Andreas Juste/: Epigrami . Riedituro papere e parole da Editerio Krayono. Ponferrada – Hispania. 2006. 37 p. [pdf-edituro, kun la partikularajo ke, kliktante sur singla poemo, on povas askoltar ol, dekamata da Fernando Tejón]
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Andreas Juste, Fernando Tejón
Community Texts
Jun 30, 2020 Louis Benaerts e.a.
texts

eye 97

favorite 2

comment 0

Couturat Louis (1868-1914) . Coulommiers /1915/: Imp. Brodard. 69 p. (GN; RH: 22/73; IEMW: V15/D5.305, V16/D5.43, 371238-C; BIL: 1779). (Bibliografio di verki da L.C.: p. 63-69). (Kun artikli da Louis Benaerts, Arnold Reymond, André Lalande, Xavier Léon, Louis de Beaufront).
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Louis Couturat, Louis...
Community Texts
Jun 30, 2020 Louis Couturat
texts

eye 56

favorite 1

comment 0

Louis Couturat: Pour la langue internationale . Coulommiers 1901: Imp. Brodard. 30 p.
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Louis Couturat, Delegitaro
Community Texts
Jun 30, 2020 Louis Couturat
texts

eye 68

favorite 1

comment 0

Louis Couturat: Pour la langue internationale . 4ma ed. Coulommiers 1906. 30 p.
Topics: French, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Louis Couturat, Delegitaro
Community Texts
Jun 25, 2020 anonimo
texts

eye 435

favorite 0

comment 0

La hororo di homal foleso . Kolekturo de 27 fotografuri pri poluto ed altra homala folaji, kompilita e textizita da anonimo. Tradukis de la Franca: Gonçalo Neves. Editerio Sudo 2020. 30 p. (pdf-edituro) 
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Idiomo di Omni, poluto, Gonçalo Neves
Community Texts
Jun 22, 2020 Gonçalo Neves
texts

eye 721

favorite 1

comment 0

Gonçalo Neves: Itere . Kolekturo de 18 original Ido-poemi senpretenda (qui povus esar mem plu mala), kun prefaco da Nuno Lemos. Editerio Sudo 2020. 38 p. (pdf-edituro)   Dek e ok yari pos Dazlo , aparinta en 2002 (e rieditita en 2017 e 2019), Gonçalo Neves lansas nun sua duesma Ido-poemaro, konsistanta ek dek e ok poemi pri diversa temi, precipue amoro e la Linguo Internaciona ipsa, quan l’autoro judikas kom instrumento nekareebla por expresar “omna nuanci e singla detalo” di sua anmo....
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Gonçalo Neves, Nuno Lemos,...
Community Texts
May 30, 2020 Ido
texts

eye 103

favorite 1

comment 0

Grammaire complète de la langue internationale par Ido . Kompleta gramatiko di la linguo internaciona da Ido. Paris 1907. Chaix (privat edito). 71 p.   Ica verko esas la gramatiko qua, «imprimita nur ye 200 exempleri e ne publikigita, livresis al dispono dil Komitato di la Delegitaro en la 15-ma dio di oktobro 1907, kun Exercaro e Vortaro specimena, sub la pseudonimo “Ido”» ( segun Kompleta Gramatiko Detaloza , 1925, p. 5)
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Louis de Beaufront, Louis...
Community Texts
May 30, 2020 Louis Couturat; Léopold Leau
texts

eye 59

favorite 0

comment 0

Compte rendu des travaux du Comité (15-24 octobre 1907) . Par les secrétaires L. Couturat /et/ L. Leau. Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. Paris /Coulommiers/ 1907: Imp. Brodard. 3+32 p.
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Louis Couturat, Léopold...
Community Texts
May 30, 2020 Louis Couturat; Léopold Leau
texts

eye 41

favorite 0

comment 0

Compte rendu des travaux du Comité (15-24 octobre 1907) . Par les secrétaires L. Couturat /et/ L. Leau. Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale. Paris /Coulommiers/ 1907: Imp. Brodard. 3+32 p.
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Louis Couturat, Léopold...
Community Texts
May 29, 2020 Louis Couturat; Léopold Leau
texts

eye 54

favorite 1

comment 0

Conclusions du rapport sur l'état présent de la question de la langue internationale. Présenté au Comité par L. Couturat et L. Leau, Secrétaires du Comité: Coulommiers 1907: Brodard. 32 p.
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Louis Couturat, Léopold...
Community Texts
May 29, 2020 Louis Couturat; Léopold Leau
texts

eye 170

favorite 0

comment 0

Délégation pour l’Adoption d’une Langue Auxiliaire Internationale. Rapport au Comité sur l’état présent de la question de la langue internationale . Par L. Couturat & L. Leau, Secrétaires du Comité. s.l. 12 Septembre 1907. 79 p.   Ne-editita tiposkriburo. Tre rara dokumento, existanta nek en IEMW (Internaciona Esperanto-Muzeo en Wien) nek probable en irga biblioteko en la mondo).   Ol konsistas ek du parti. En la unesma (9 p.), Couturat e Leau enumeras e rezumas la vovi quin...
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo Di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Louis Couturat, Léopold...
Community Texts
May 24, 2020
texts

eye 326

favorite 0

comment 0

Juste, Andreas: La serchado . Poemo hero-komika en dek kanti. Originale kompozit en Idolinguo. Gilly 1972: Autoro. 14+178 p.   La maxim konocata poemo da Andreas Juste, deveninta klasikajo. En 1973 aparis tradukuro Angla e Franca di du del dek kanti, da B. Bishop e J. Houloux , rispektive.   Pri ica veko aparis anke yena interesiva st u diur o:   Rodríguez Hernández, José María (2018): “ Astolfo di Kastelopesero, l’alter ego di Andreas Juste ” . Adavane! 27: 7–13.   "Nia...
Topics: Ido, Idolinguo, Idiomo di Omni, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Andreas Juste, literaturo,...
Community Texts
Feb 27, 2020 Fernando Zangoni
texts

eye 72

favorite 1

comment 0

Fernando  Zangoni : Periodala tabelo dil elementaro . s.l. 2008. 19 p. (pdf-edituro).
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Fernando Zangoni, kemio
Community Texts
Feb 27, 2020 Fernando Zangoni
texts

eye 130

favorite 0

comment 0

Fernando Zangoni: Statistiki di la nacionaro . s.l. 2008. 67 p. (pdf-edituro).
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Fernando Zangoni, statistiko
Community Texts
Feb 26, 2020 Fernando Zangoni
texts

eye 39

favorite 1

comment 0

Fernando Zangoni: La lingua internazionale Ido . s.l., s.d.. 8 p. (pdf-edituro).
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Fernando Zangoni, historio, gramatiko
Community Texts
Feb 26, 2020 Louis de Beaufront, Max Jacob
texts

eye 64

favorite 1

comment 0

Exercaro da L. de Beaufront (1924) e Lektaji, Unesma Lektolibro, Parto Unesma (1920) e Duesma (1922), revizita sorgoze e konform al decidi dil Akademio Idista e La Europana Uniono , tradukita da Max Jacob (1920). Raccolta d’esercizi di L. de Beaufront (1924) e Letture, Primo Libro di Lettura, Parte Prima (1920) e Seconda (1922), accuratamente revisionati e conformi alle decisioni dell’Accademia Idista e l’Unione Europea, tradotta da Max Jacob (1920). In Italiano. Tradotta in Italiano da...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Louis de Beaufront, Max Jacob, Fernando...
Community Texts
Feb 26, 2020 Fernando Zangoni
texts

eye 74

favorite 0

comment 0

Zangoni, Fernando: Dizionario di nomi geografici Italiano-Ido . s.l. 2008. 33p. (pdf-edituro).
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Fernando Zangoni, landi, landnomi, land-nomi,...
Community Texts
Feb 26, 2020 Fernando Zangoni
texts

eye 140

favorite 0

comment 0

Zangoni, Fernando: Dizionario Italiano-Ido . s.l. 2008. 269 p. (pdf-edituro).
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Fernando Zangoni, dicionario, dizionario,...
Community Texts
Feb 26, 2020 Anonimo
texts

eye 64

favorite 0

comment 0

Vortaro D icionario I do -I taliana . s.l. s.d. 28 p. (pdf-edituro). ( editita probable inter 2005 e 2007, probable da Fernando Zangoni).
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Fernando Zangoni, dicionario, Italiana
Community Texts
Feb 26, 2020 Louis de Beaufront
texts

eye 97

favorite 0

comment 0

/ Beaufront, Louis de / : Descrizione generale e m anualetto della lingua internazionale “Ido” . C ompleto in dieci lezioni , a cura d el Prof. Paolo Lusana , Presidente della Società Idista Italiana, Biella , 1920 . 41 p. (pdf-edituro). (riedituro, probable inter 2005 e 2007, probable da Fernando Zangoni, ne mencionanta Louis de Beaufront kom autoro ed implicite atribuanta l’autoreso a Paolo Lusana, ilqua advere esas nur la tradukinto).
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Louis de Beaufront, Paolo Lusana, Fernando...
Community Texts
Feb 26, 2020 Paolo Lusana
texts

eye 124

favorite 0

comment 0

Paolo Lusana: Grammatica completa e moderna della Lingua Internazionale Ido . Illustrata da molti esempi di traduzione. In lingua italiana. A cura di Paolo Lusana, insegnante di lingue moderne e membro dell’Accademia idista, 1912. Modernizzata da (Modernigita da) Fernando Flavio Zangoni. Padova 2006. 106 p. (pdf-edituro).
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Paolo Lusana, Fernando Zangoni, gramatiko,...
Community Texts
Feb 26, 2020 Anonimo
texts

eye 38

favorite 0

comment 0

Listo de la maxim parolata lingui en la mondo. s.l., s.d. 2 p. (pdf-edituro)
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, landi, lingui, geografio
Romanian : Books by Language
Feb 26, 2020 José Miguel López
texts

eye 91

favorite 1

comment 0

/ L ópez/ , José Miguel : Cursul limbii internaţionale şi dicţionar Ido-română . În română. Tradusă în Română de Fernando Flavio Zangoni. Padova: 2005. 81 p. (pdf-edituro). 
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, José Miguel López, Fernando Zangoni, kurso,...
Community Texts
Feb 26, 2020 José Miguel López
texts

eye 111

favorite 0

comment 0

/ L ópez/ , José Miguel : Corso della lingua internazionale e dizionario Ido-Italiano . In italiano. Tradotta in Italiano da Fernando Flavio Zangoni. s.l. 2005. 165 p. (pdf-edituro) . 
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, José Miguel López, Fernando Zangoni, kurso,...
Community Texts
Feb 26, 2020 Louis de Beaufront
texts

eye 107

favorite 0

comment 0

Louis de  Beaufront : Kompleta gramatiko detaloza di la linguo internaciona Ido. Completa grammatica dettagliata della lingua internazionale Ido . Ido/Italiano. Tradotta in Italiano da Fernando Flavio Zangoni. Padova: 2005. 258 p. (pdf-edituro) .
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Louis de Beaufront, Fernando Zangoni,...
Community Texts
Feb 17, 2020 Max Jacob
texts

eye 802

favorite 0

comment 0

Max Jacob: Nova vivo. 22 recepti vejetarala . Nova edituro, konforma al unesma ed original edituro de 1934 aparinta che Ido-Centrale en Berlin, nun ilustrita e kelke revizita, kun epilogo da Gonçalo Neves (pri le Jacob ed ulo plusa). Espinho: Editerio Sudo 2020. 31 p. (pdf-edituro)   En ica libreto la lektero trovos 22 recepti vejetarala tre simpla e facile exekutebla, kun ingredienti omna-dia, sen tofuo, seitano od altra luxoza modernaji vejetaral. Nur tradicionala legumi, frukti e cereali,...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Max Jacob, Hermann Jacob, Heinz Jacob, Henry...
Community Texts
Feb 3, 2020 Tazio Carlevaro
texts

eye 302

favorite 1

comment 0

Kolekturo de 52 letri skribita da du magna Ido-skripteri: Andreas Juste (1918–1998) e Louis Pascau (1913–1983), kompilita e redaktita da Tazio Carlevaro Ol kontenas 32 letri quin Juste sendis a Tazio Carlevaro (28), a Carlevaro ed. E. L. Bosshard (1) ed a James Chandler (3) inter 1978 e 1998, e 20 letri quin Pascau sendis a Carlevaro inter 1977 e 1982. Omna letri esas skribita en Ido, ecepte un, quan Juste skribis France e sendis a Carlevaro, por ke ilca prizentez ol ad altri ne parolanta...
Topics: Andreas Juste, Louis Pascau, Lui Pasko, Tazio Carlevaro, James Chandler, E. L. Bosshard, Ido,...
Swedish: Books by Language
Dec 27, 2019 Louis Couturat, Otto Jespersen, Wilhelm Ostwald, Richard Lorenz, Leopold Pfaundler
texts

eye 392

favorite 0

comment 0

Louis Couturat, Otto Jespersen, Wilhelm Ostwald, Richard Lorenz, Leopold Pfaundler: Världsspråk och vetenskap: tankar om införandet af det internationella hjälpspråket i vetenskapen . Stockholm: Jacob Bagges Söners Aktiebolag 1910. 77 p.   (Sueda tradukuro di Weltsprache und Wissenschaft: Gedanken über die Einführung der internationalen Hilfssprache in die Wissenschaft . Jena: Verlag von Gustav Fischer 1909. 85 p.)
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, interlinguistiko, Louis Couturat, Otto...
Community Texts
Dec 27, 2019 Louis Couturat, Otto Jespersen, Wilhelm Ostwald, Richard Lorenz, Leopold Pfaundler
texts

eye 527

favorite 0

comment 0

Louis Couturat, Otto Jespersen, Wilhelm Ostwald, Richard Lorenz, Leopold Pfaundler: Weltsprache und Wissenschaft: Gedanken über die Einführung der internationalen Hilfssprache in die Wissenschaft . Jena: Verlag von Gustav Fischer 1909. 85 p.
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, interlinguistiko, Louis Couturat, Otto...
Community Texts
Dec 17, 2019 Partaka
texts

eye 730

favorite 0

comment 0

Voci Valenciana . Quar poemi tradukita da Partaka. Poemi da J. Roíç de Corella, Teodor LLorente e Partaka. Bilingua edituro ilustrita. Detaloza introdukto da Gonçalo Neves. Espinho: Editerio Sudo 2019. 55 p. (pdf-edituro)   De Valencia-lando, regiono situita alonge la estala litoro dil Iberiana Peninsulo, an Mediteraneo, en la teritorio dil Hispana stato, sonas la tri melodioza voci qui kompozas ica libro. Quar poemi da tri Valenciana bardi divers-epoka. Un de ili, Partaka, konocata...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, literaturo, poezio, poemi, Valencia,...
Community Texts
Nov 27, 2019 Max Talmey, Jean Guignon, Andreas Juste, Fernando Zangoni
texts

eye 530

favorite 0

comment 0

Konsili ed exempli pri bona stilo e pri la tradukado , da Dro. Max Talmey (1922). Rimaro “al Idistaro, al Idista versiferi, me dedikas ta rimaro, kompilita por kelke helpar lia laboro”, da J. Guignon (1928). Kun plura expliki, naraci, rakonti, anekdoti, prozo e poezii de l’ Antologio dil Idolinguo [Iª e IIª tomo], da A. Juste (1973 e 1979). Kun Italiana tradukuro da Fernando Flavio Zangoni . Padova, Italia 2005. 93 p. (pdf-edituro) 
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, literaturo, tradukado, Max Talmey, Jean...
Community Texts
Nov 17, 2019 Edgar Allan Poe
texts

eye 857

favorite 2

comment 0

Edgar Allan Poe : D u rakonti: La konversado di Eiros e Charmion ; La masko-balo di la Reda Morto . Tradukita da David Weston . Ilustrita per desegnuri e pikturi da virtuoza artisti vivinta e vivanta . Espinho: Editerio Sudo 2019. 32 p. (pdf-edituro)   Edgar Allan Poe (1809–1849) esas Usana poeto, romanisto, novelisto, literatural kritikisto, dramatisto ed editisto e anke un del precipua figuri dil Usana romantikismo. Konocata precipue pro sua rakonti, il donis respektindeso al novela jenro...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Ido-literaturo, Edgar Allan Poe, David...
Community Texts
May 8, 2019 Gonçalo Neves
texts

eye 167

favorite 1

comment 0

En ica verketo, originale kompozita en Ido e tradukita a non lingui (i.a. a singla AFGHIR-linguo) da non bonvoloza e kompetenta samskopani, l’autoro probas respondizar komplexa questiono: ka penvaloras favorar ed uzar Ido e, plu konkrete, ka penvaloras skriptar en Ido?   La verko aparis unesmafoye en 2007, nur surpapere, kun tradukuri Angla, Franca, Germana, Hispana, Italiana e Rusa. Nun ol tandem aparas en la reto, kun altra tradukuro Germana e tri plusa tradukuri (Portugalana, Valenciana,...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, literaturo
Community Texts
Mar 24, 2019 Louis Couturat
texts

eye 84

favorite 0

comment 0

Fundamental artiklo da Louis Couturat, publikigita en Progreso II, decembro 1909, n-ro 22, p. 579-582.
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Progreso, Couturat
Community Texts
Mar 22, 2019 Andreas Juste
texts

eye 653

favorite 1

comment 0

La unesma edituro aparis en januaro di 1998 kom papera libro ek 80 A5-pagini (ISBN: 88-87282-00-5). La nuna pdf-edituro havas la sama kontenajo ma konsistas ek 45 A4-pagini.   En la prefaco, Carlevaro parolas pri la komplikita elaboreso dil verko. Pluse il informas la lekteri ke la ideo pri la verko naskis pos kulturala semano eventinta en 1981 en CDELI (La Chaux-de-Fonds, Suisia), dum qua « Andreas Juste parolis pri la origino di Ido, pri la idei di Couturat, Jespersen, Ostwald, pri la...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Ido-kulturo, Couturat, L. de Beaufront,...
Community Texts
Mar 19, 2019 Louis Pascau, Tazio Carlevaro
texts

eye 174

favorite 0

comment 0

Duesma edituro di mikra antologio kontena nta 78 Ido- poem (et) i (maxim-granda-parte originala) da 1 2 skripteri de 8 landi (Belgia, Francia, Germania, Japonia, Latvia, Polonia, Ukraina, Suedia): Sato Kozi (20), Ausma Pormale (14), Mirosław Więchowski (10), Andreas Juste (7), Louis Pascau (7), Valdis Sprogis (7), Nikolay Gaponenko (5), Michel Bouts (4), Alex Rylander (1), Boris Aaronov (1), Hans Brismark (1), Heidi Neussner (1). Kompare al unesma edituro (1981), ica duesma edituro kontenas...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, poezio
Community Texts
Mar 15, 2019 Fernando Pessoa
texts

eye 400

favorite 0

comment 0

Fernando Pessoa (1888–1935) esas forsan la maxim universala poeto skriptinta en la Portugalana linguo. Naskinte en Lisboa — ube il komencis poemifar, tre yuna, en la Portugalana — Pessoa edukesis maxim-granda-parte en Sud-Afrika, ube il ofte skriptis en la Angla, ma pos retrovenir a Lisboa il poemifis precipue en sua matrala linguo. Pessoa imaginis plura autori interne di su ipsa, quin on nomizis heteronimi. Koncernesas diversa autoresi dil sama homo, qua quaze divenas plura personi, omnu...
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, literaturo, poezio, Portugal, Fernando...
Community Texts
Feb 24, 2019 Gonçalo Neves
texts

eye 279

favorite 0

comment 0

Kande la suno potente brilas en la cielo, hike, sur la tero, la kalkizita muri lansas omnaloke sua reflekti e reverberi, e la  okuli senshirma o neprudenta subisas neexpektata dazlo.  Tamen dazlo es fenomeno multe plu ampla e bunta kam irga  impreso di pupili. Anke paroli e pensi povas produktar dazlo.  Or la diapazono dil nuna verko, kontenanta 14 originala Ido-poemi pri amoro ed altra temi, vibras ya pri plurspeca dazli.
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, poezio, poemi, amoro
Community Texts
Feb 13, 2019 Gonçalo Neves
texts

eye 210

favorite 0

comment 0

Dek e ok exkursi tra la gramatiko di Ido.
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Esperanto, gramatiko, sufixigramatiko,...
Community Texts
Feb 12, 2019 Gonçalo Neves
texts

eye 129

favorite 0

comment 0

Cent proverbi e dicaji tradukita en Ido.
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la delegitaro, proverbi
Community Texts
Feb 12, 2019 Gonçalo Neves
texts

eye 147

favorite 0

comment 0

Non populal rakonti Portugalana tradukita da Gonçalo Neves.
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Portugal, folkloro, rakonti
Community Texts
Feb 12, 2019 Gonçalo Neves
texts

eye 177

favorite 1

comment 0

Listo di 454 homonimi e paronimi en Ido ed Esperanto, kun preliminara expliki pri kelka vortaral diferi inter la du lingui.
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Esperanto, homonimi, paronimi
Community Texts
Feb 10, 2019 Gonçalo Neves
texts

eye 283

favorite 1

comment 0

Kelkaj babiloj pri la gramatiko de Ido: akcento, alfabeto, numeraloj, substantivoj, artikoloj, la konjunkcioj "e" kaj "ed", la prepozicioj "da", "de", "di", la sufikso "-um" (kompara listo de 260 um-vortoj en Esperanto kaj Ido).
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Esperanto, gramatiko
Community Texts
Feb 10, 2019 Gonçalo Neves
texts

eye 204

favorite 1

comment 0

Ica verko skisas la historio dil nasko di Ido ed indikas la precipua avantaji di Ido super Esperanto. 
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Esperanto
Community Texts
Feb 8, 2019 Gonçalo Neves
texts

eye 310

favorite 0

comment 0

Personala (e mem pasable kulisala...) raporto kelke detaloza pri la 103-ma Universala Kongreso di Esperanto
Topics: Ido, Idolinguo, Linguo Internaciona di la Delegitaro, Esperanto, Universala Kongreso, Lisboa
Community Texts
Jan 30, 2019 Tazio Carlevaro
texts

eye 190

favorite 1

comment 0

La kulturala relati inter Esperanto ed Ido nultempe esis multa. Pro to amba kulturi (fakte tre proxima) perdis multo. Ca libro prizentas la problemo di ca relati, skisas la historio dil Idala kulturo kompare olta di Esperanto, e deskriptas la faliinta renkontro-posiblesi. Duesma parto prizentas ampla poeziala antologio ek 90 poemi da 50 autori originala esperantista, tradukita ad Ido da T. Carlevaro (partale helpita da A. Juste). Omna autoro esas prizentita precize, same kam la periodo dum qua...
Topics: Ido, Idolinguo, linguo internaciona, Esperanto, literaturo, poemi
Community Texts
Dec 19, 2018 Gonçalo Neves
texts

eye 314

favorite 1

comment 0

Komparanta studiuro pri tri mulieri savoza (en Ido / Idolinguo)
Topics: feminismo, Rosario Castellanos, Juana Inés de la Cruz, Geneviève Immè, Antonino Immè, Latina,...
Community Texts
Nov 11, 2018 Gonçalo Neves
texts

eye 1,115

favorite 2

comment 0

Komparanta studiuro pri la developeso di Esperanto ed Ido kom poeziala lingui
Topics: Ido, Idolinguo, Esperanto, Couturat, Zamenhof, literaturo, poezio, Idolinguo, Linguo Internaciona...